MİSYONUMUZ

IMAG IN OLUŞTURULMA AMACI:

Değerli arkadaşlarım;İistanbul barosunun son genel kurulu sonrası bir grup Türk Milliyetçisi avukat arkadaşımız, Av.Ali Rıza KAPLAN bey in fikri önderliğinde İMAG’ın(İstanbullu Milliyetçi Avukatlar Grubu) oluşumunu gerçekleştirmişlerdir.

Malumunuz üzere İstanbul Barosu bünyesinde ki binlerce avukat meslektaşımız, gerek siyasi düşünceleri gerekse sosyal bakış açıları doğrultusunda çeşitli birlik ve gruplar altında bir araya gelmekte ve sivil toplum kuruluşu niteliğinde faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
Bu grubun kurulması, Türk Milliyetçiliği fikriyatını kabul etmiş ve öğrencilk dönemlerinden bu yana mesleki yaşantılarında da dahil olmak üzere bu mücadelenin içerisinde uğraş vermiş arkadaşlarımızın bir araya gelip, hem sosyal hemde mesleki dayanışma birliğinin hayata geçirilmesi amacını taşımaktadır.

Bilhassa belirtmek gerekir ki bu durum keyfiyet değil, bir zarurettir. Türk Milliyetçileri idealist insanlardır. Bir toplumda idealist insanlara olan ihtiyaç, toplumun çıkışında zorlandığı dar boğazlara girdiği dönemlerde ortaya çıkar. Türk Milliyetçisi avukatlar, ülkemizin ve milletimizin son yıllarda hızla içine sürüklendiği, her alanda olumsuz etkisini gösteren ve bilhassa Hukuk sisteminde ortaya çıkan akıl almaz kaoslardan çıkış için fikir ve eylem birliği içerisinde olmak zorundadır.

Türk milliyetçisi avukatlar olarak milli mesele ve kaygılarımızı, asla ve asla mesleki kaygılarımızdan ayrı düşünemeyiz. İMAG ın kuruluş felsefesi de bu temel üzerine inşaa edilmiştir. Yıkılmaz bir idealizm, sarsılmaz moral değerleri ile kurulmuş olan grubumuzun kurucu unsuru, Türk Milliyetçiliği ve Türk Hukukunun bağımsızlık karakteridir.

Milli Kurtuluş Mücadelemiz neticesinde tüm Dünya ya kabul ettirdiğimiz ve Lozan Antlaşmasıyla imza altına alınan “Adli Kapütülasyonların Reddi” ve “tam bağımsızlık” ilkesi, Türk Milliyetçisi avukatlar olarak kuruluş felsefemizin temel taşlarıdır. Tüm fikirdaşlarımıza grubumuza katılım çağrımızı yeniler, yıkılmaz bir irade ile çıktığımız bu aydınlanma yolunda hepimize başarılar dilerim. 01.Mart 2013

                                                                                                          Av.Murat İnan